Tadas.nl

 

Informatie over uw beleggingsverzekering

Veel mensen hebben een beleggingsverzekering. De kans dat u er ook een heeft is erg
groot. Bijvoorbeeld een Hollands Welvaren Beleggingsverzekering. Die heeft u
afgesloten via DSB Bank.

Die verzekering is heel belangrijk voor u. Immers, u wilt er uw hypotheek of andere lening mee aflossen, uw pensioen mee aanvullen of andere belangrijke zaken mee betalen.

Mogelijk valt de verwachte opbrengst van deze verzekering u tegen. Daar moet
u dan dus iets aan doen. Binnenkort wordt u, als uw polis nog loopt, gebeld door
DSB Bank in faillissement. Samen met DSB Bank in faillissement gaat u dan na welke mogelijkheden er zijn voor verbetering van uw situatie. En hoe u dat kunt doen.

Wat kunt u zelf al doen

Het is verstandig om uw polis bij de hand te hebben. Net als andere papieren die met
deze verzekering te maken hebben, zoals brieven. Lees die alvast door. En neem de tijd voor het gesprek met DSB Bank in faillissement.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Tadas Verzekeringen.