Tadas.nl

 

Vakantieperiode ...

Vermoedelijk hebben de meeste van u vakantie. Bij ons is dat niet anders, zo'n beetje de helft van onze medewerkers heeft momenteel vakantie of is net weer terug.

Meestal geeft dat ook geen enkel probleem want heel Nederland draait in deze tijd op halve kracht.

Voor ons is het dit jaar toch anders. De overname door Chesnara met de daarbij behorende plannen en het verwerken van de compensatieregeling van de curatoren van DSB Bank zorgt voor veel drukte. Tegelijkertijd komen veel Hollands Welvaren polissen tot uitkering, hetgeen ook extra werk oplevert en gaan we in september verhuizen naar een nieuw pand, waar nu al veel voorbereidingen voor getroffen moeten worden.

Alles lijkt gelukkig zonder vertragingen verwerkt te kunnen worden. Dat geeft ons de kans om ook vast verder te kijken naar de nabije toekomst. Zo zijn wij aan het bekijken of wij de internetsites van Tadas en Waard Verzekeringen kunnen integreren. Dat is goedkoper maar ook duidelijker voor klanten.

Wij houden u op de hoogte en wensen u een prettige (na)zomertijd.