Tadas.nl

 

DSB Bank compensatieregeling

DSB Bank compensatieregeling

Vragen:

Hoe krijg ik meer informatie over de DSB Bank compensatieregeling?

Op de speciale site www.dsbcompensatie.nl. treft u meer informatie aan.

Hoe kan ik compensatie aanvragen?

Via de website www.dsbcompensatie.nl. kunt u de compensatie aanvragen.

Wat gebeurt er met mijn koopsompolis als ik compensatie krijg?

Na compensatie wordt uw verzekering gewoon voortgezet. Het verzekerd bedrag en/of de aanwezige dekkingen veranderen niet. De compensatie behelst een verlaging van de door u betaalde bruto koopsom, hiervoor gelden duidelijke kaders en voorwaarden.

Kan ik door de 'verbeterde polisvoorwaarden' nu ook mijn verzekering beëindigen buiten de 5 jarentermijn?

Nee, de 'verbeterde polisvoorwaarden' wijzigen niets aan de beëindigingsmogelijkheden. Voor de beëindigingsmogelijkheden verwijzen wij u naar de van toepassing zijnde polisvoorwaarden. Informatie over de aangepaste uitleg van de voorwaarden vindt u hier.

Wat betekenen de aanpassingen voor een nog lopende beleggingsverzekering van Hollands Welvaren Leven NV?

Voor nog lopende verzekeringen van Hollands Welvaren geldt dat de kosten per 1 september 2010 sterk zijn verlaagd. Daar komt nu bij dat u compensatie kunt krijgen voor in het verleden ingehouden kosten. Rekenvoorbeelden treft u hier aan.

Na compensatie wordt uw polis gewoon voortgezet, de verzekering voldoet na aanpassing en compensatie ruimschoots aan de geldende maatschappelijke normen.
Meer informatie vindt u op www.dsbcompensatie.nl.

Welke aanpassing kan ik nog krijgen op een al afgekochte beleggingsverzekering van Hollands Welvaren Leven NV?

U komt waarschijnlijk in aanmerking voor een vorm van kostencompensatie. Meer informatie treft u aan op www.dsbcompensatie.nl.

Welke compensatiemogelijkheden zijn er bij de door DSB verkochte  beleggingsverzekeringen van Reaal?

Informatie hierover treft u aan op www.dsbcompensatie.nl.

In de compensatieregeling wordt gesproken over 'volstrekt onnodige polissen', wat betekent dat?

Hoewel het niet waarschijnlijk is, kan het zijn dat er door u destijds een verzekering is afgesloten waaraan u gezien de polisvoorwaarden nooit enig recht had kunnen ontlenen en op basis waarvan u ook nog nooit coulancehalve een uitkering heeft ontvangen. Mocht dat het geval zijn, dan bestaat wellicht recht op restitutie. Voor meer details verwijzen wij u naar de site www.dsbcompensatie.nl.

Waarom kan de restitutie van mijn koopsomverzekering nog niet afgehandeld worden als ik het voorstel vanuit DSB Bank heb ontvangen?

Het voorstel vanuit DSB Bank is gebaseerd op een lopende verzekering en indien u tussentijds de verzekering beëindigt, zou u een onjuist compensatiebedrag ontvangen. Vanzelfsprekend zullen wij op het moment dat wij het getekende voorstel vanuit DSB Bank ontvangen, uw verzoek tot beëindiging verder afhandelen. 

Is er een rekenvoorbeeld van de compensatieregeling voor een koopsompolis?

Ja, we hebben 2 voorbeelden, deze treft u hier aan.

Heeft de compensatieregeling voor het onderdeel koopsom gevolgen voor de inkomstenbelasting?

Een compensatie op basis van dit onderdeel van de regeling is niet belast voor de inkomstenbelasting (box1). Zie hiervoor ook de site van DSB Bank via deze link https://www.dsbcompensatie.nl/koopsompolissen.aspx